Tự do

Phù hợp cho thành viên làm việc Tự do

50.000₫
/tháng


50 Sản phẩm

500 MB Dung lượng

Hoàn thiện Website

Backup hàng tuần

Số giao diện 1

Băng thông Không giới hạn

KiotViet

Bán hàng trên facebook --

Bán hàng tại cửa hàng

Tích hợp robots, sitemap

Tùy chỉnh Meta tag

URL Thân thiện

Cộng tác viên bán hàng

Điểm thưởng

Mã giảm giá

Chiến dịch giảm giá

Đổi / trả

Hành vi khách hàng

Báo cáo đơn hàng

Báo cáo doanh thu

Responsive

Live chat / Support

Đa ngôn ngữ --

Ứng dụng facebook --

Đối tác vận chuyển

Thanh toán online

Tủy chỉnh giao diện

Quản lý kho hàng

Quản lý khách hàng

Quản lý cửa hàng

Đăng ký

Cá nhân

Phù hợp cho mô hình tư vấn Cá nhân

100.000₫
/tháng


Không giới hạn Sản phẩm

1 GB Dung lượng

Hoàn thiện Website

Chứng chỉ bảo mật SSL

Backup hàng tuần

Số giao diện 2

Băng thông Không giới hạn

KiotViet

Bán hàng trên facebook

Bán hàng tại cửa hàng

Tích hợp robots, sitemap

Tùy chỉnh Meta tag

URL Thân thiện

Cộng tác viên bán hàng

Điểm thưởng

Mã giảm giá

Chiến dịch giảm giá

Đổi / trả

Hành vi khách hàng

Báo cáo đơn hàng

Báo cáo doanh thu

Responsive

Live chat / Support

Đa ngôn ngữ

Ứng dụng facebook

Đối tác vận chuyển

Thanh toán online

Tủy chỉnh giao diện

Quản lý kho hàng

Quản lý khách hàng

Quản lý cửa hàng

Đăng ký

Công ty

Phù hợp cho cửa hàng lớn

299.000₫
/tháng

Giảm 15%
khi mua 24 tháng


Không giới hạn Sản phẩm

2 GB Dung lượng

Hoàn thiện Website

Chứng chỉ bảo mật SSL

Backup hàng tuần

Số giao diện 5

Băng thông Không giới hạn

KiotViet

Bán hàng trên facebook

Bán hàng tại cửa hàng

Tích hợp robots, sitemap

Tùy chỉnh Meta tag

URL Thân thiện

Cộng tác viên bán hàng

Điểm thưởng

Mã giảm giá

Chiến dịch giảm giá

Đổi / trả

Hành vi khách hàng

Báo cáo đơn hàng

Báo cáo doanh thu

Responsive

Live chat / Support

Đa ngôn ngữ

Ứng dụng facebook

Đối tác vận chuyển

Thanh toán online

Tủy chỉnh giao diện

Quản lý kho hàng

Quản lý khách hàng

Quản lý cửa hàng

Đăng ký